Kwaliteit

Om onze kwaliteit te monitoren leggen wij vragenlijsten voor aan leerlingen, ouders en leerkrachten. Die vragenlijsten geven ons een beeld over bijvoorbeeld de tevredenheid van ouders, of de veiligheidsbeleving op school. Ook worden er audits uitgevoerd; wij bezoeken andere scholen en andere scholen bezoeken ons. De resultaten van ons onderwijs zijn door de opbrengsten van toetsen met elkaar te vergelijken. Onderzoeksresultaten worden gepubliceerd op deze pagina.

In ons kwaliteitshandboek wordt beschreven wanneer de verschillende onderzoeken plaatsvinden, waarom ze plaatsvinden en wat we met de resultaten doen. De resultaten van een onderzoek kunnen leiden tot aanpassingen in het beleid van de school. Die aanpassingen worden vervolgens beschreven in het schoolplan.

Resultaten 2020-2021

Quickscan

Op PI-school Professor Waterink Zuid heerst een positief klimaat en wordt goed samengewerkt in zorg en begeleiding. Er wordt opbrengstgericht gewerkt en aan de hand van de opbrengsten wordt er gedifferentieerd. Iets waar we dagelijks hard aan werken en trots op zijn.
Volgend schooljaar gaan we hiermee door en willen we nog specifiekere analyses maken van alle observaties en metingen die we hebben van de ontwikkeling van de kinderen. Daarnaast laten we ons didactisch bijscholen om met de analyses het onderwijs nog passender vorm te geven.
Vanaf volgend schooljaar is er een projectgroep die zich gaat richten op ouderbetrokkenheid om te onderzoeken hoe we die kunnen vergroten. Natuurlijk hopen we dat de coronamaatregelen wat losgelaten kunnen worden en ouders weer volop welkom zijn op school!

De volledige onderzoeksresultaten zijn op te vragen bij de directeur.