Een plek waar je kind wordt begrepen
Een plek die perspectief biedt
Met vertrouwen de toekomst tegemoet

Soms is er meer nodig dan gewoon goed onderwijs

Als ouder wil je de beste kansen voor je kind. Je zoekt een plek waar je kind wordt begrepen. En je maakt je zorgen wanneer je deze plek nog niet gevonden hebt.

Ook jouw kind verdient een school waar hij of zij weer kan groeien. Kinderen hoeven niet buiten de boot te vallen. En ouders hoeven niet het gevoel te hebben dat ze er alleen voor staan.

PI-school Professor Waterink Zuid is één van de vijf PI-scholen. De PI-scholen kunnen helpen als opgroeien en leren niet vanzelf gaat.

Naar het contactformulier

Onze school

PI-school Professor Waterink Zuid is er voor jonge kinderen van 4 tot 7 jaar, met problemen in hun leer- of persoonlijkheidsontwikkeling, sociaal-emotionele, contactuele en/of cognitieve problemen.

PI-scholen zijn scholen verbonden aan een pedologisch instituut. PI-school Professor Waterink Zuid is verbonden aan Levvel, specialisten voor jeugd en gezin. Ook werken we nauw samen met andere zorginstellingen, in het bijzonder MOC ’t Kabouterhuis. Dit maakt een combinatie van onderwijs, behandeling en jeugdhulp mogelijk. Onze school biedt ook onderwijs aan leerlingen die geen behandeling (meer) nodig hebben. Deze kinderen krijgen de kans om te profiteren van een kleine groep en extra begeleiding.

Specialistische jeugdhulp in het speciaal onderwijs (SJSO) is beschikbaar voor kinderen en hun ouders, zonder aparte verwijzing. De jeugdhulpverleners maken deel uit van het schoolteam en zijn daarmee een vertrouwd gezicht binnen de school. Kinderen die het nog lastig vinden om mee te doen aan het dagprogramma worden ondersteund in de klas. Ook begeleiden de jeugdhulpverleners leerlingen individueel, bijvoorbeeld op het gebied van sociale vaardigheid, weerbaarheid, zelfbeeld of het reguleren van emoties. Jeugdhulpverleners kunnen ook begeleiding bieden in de thuissituatie.

Naast de reguliere groepen is er een klas voor kinderen met intensieve zorg- en ondersteuningsbehoeften. Kinderen die nog veel nodig hebben bij hun eerste stappen in het onderwijs kunnen hier rustig wennen aan een schoolse setting.

Lees meer over PI-school Professor Waterink Zuid in onze schoolgids.

Naar het contactformulier
PI-school Professor Waterink Zuid

Hoe het werkt

Neem contact met ons op

Bel of mail ons met je vraag,
of maak een afspraak.

Voor aanmelding heeft je kind een toelaatbaarheidsverklaring (tlv, cluster 4) nodig.
Wij kunnen je informatie geven.

Samen maken we een plan

We kijken wat de juiste plek is voor je kind.
Soms zijn wij dat, soms past iets anders beter.

Als je kind bij ons op school komt maken we een plan op maat.

Zie je kind weer groeien

Je kind krijgt weer plezier in spelen en leren,
en het zelfvertrouwen groeit.

Zodra je kind daaraan toe is, vinden we samen de beste vervolgschool.

Naar het contactformulier

Ervaringen van ouders