PI-school Professor Waterink Zuid is gezond!

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Het vignet Gezonde School laat zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.

Werken aan gezondheid op school draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. PI-school Professor Waterink Zuid zorgt voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat en heeft aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de kinderen.

Speciale aandacht heeft de school voor de themacertificaten ´Voeding´ en ´Beweging en sport´.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Hier lees je meer over (het vignet) Gezonde School.