Vertrouwenspersoon

Soms zit je ergens mee. Je bent niet blij met hoe het gaat op school.

Meestal kunnen problemen in onderling overleg worden opgelost.

Ervaar je onvoldoende gehoor op school, dan kun je contact opnemen met onze externe vertrouwenspersoon,
Ingrid van Wezel. Je kunt dingen in vertrouwen bespreken. En ze helpt je verder.